You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Beslagrecht

 

Zowel voor schuldeisers als voor schuldenaars bestaan er regels over de manier waarop beslag kan en mag gelegd worden. Wij adviseren u over de verschillende procedures en machtsmiddelen.

Schuldeiser

  • Wat kan u doen wanneer uw schuldenaar zijn schuld niet betaalt?
  • Vreest u voor de insolvabiliteit van uw schuldenaar?
  • Wat is bewarend en uitvoerend beslag?

Schuldenaar

  • Wat te doen wanneer u betalingsmoeilijkheden heeft?
  • Wordt u geconfronteerd met een beslag op goederen die van u zijn?
  • Hoe verzet u zich tegen beslagprocedures?
  • Hoe start u een revindicatieprocedure indien ten onrechte beslag op uw goederen wordt gelegd? Welke stappen zijn daarvoor nodig en welke moeilijkheden kunt u daarbij verwachten?

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

Wij zorgen voor bijstand bij bewarend en uitvoerend beslag, verzet tegen beslagprocedures enz.