You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Faillissements- en insolventierecht

 

Faillissementsrecht

Een faillissement is vaak ingewikkeld en aan eigen regels onderworpen. Daarnaast komen er heel wat andere wetgevingen bij kijken omdat er vaak veel betrokken partijen zijn (personeel, klanten, leveranciers en andere partijen). Wij beheersen niet alleen het faillissementsrecht, maar hebben ook ervaring in andere domeinen zoals o.m. vennootschapsrecht en contractrecht.

Heeft uw onderneming ernstige financiële problemen? Wenst u te weten welke stappen u kan ondernemen om een faillissement te voorkomen? Wij kunnen uw onderneming de noodzakelijke ademruimte geven in geval van financiële moeilijkheden. Ook de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) biedt diverse mogelijkheden.

Snel handelen en beschikken over de juiste juridische kennis is hier cruciaal. Wij kunnen u bijstaan in uw contacten met curatoren dankzij onze ruime ervaring in het opvolgen van faillissementsgerelateerde dossiers.

Is één van uw klanten failliet, dan adviseren wij u hoe u als schuldeiser uw belangen kan doen gelden met oog voor uw bijzondere rechten en een eventueel eigendomsvoorbehoud op de door u geleverde goederen.

Insolventierecht

Bij insolvabiliteit als niet-handelaar kunnen wij u bijstaan en begeleiden bij een aanvraag tot collectieve schuldbemiddeling.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

Wij zorgen voor advies en bijstand bij faillisementen en insolvabiliteit.